נתוני מזג אוויר בזמן אמת מתחנות ברחבי הארץ

 

גשם היום

פרק גשם נוכחי

גשם שנתי

 

מהירות הרוח

כיוון הרוח

 

 

 

לחץ ברומטרי

טמפרטורה

לחות