נתוני משקעים מפורטים בקיבוץ דן של עונה זו ושל כל עונות העבר (משנת 1939) אפשר למצוא באתר: http://rain.cabri.org.il/?location=4