לוח תורנויות  קיבוץ מעברות

מתאריך    01/01/18    לתאריך    08/04/18   

 

-       שמירת לילה יום חמישי

-       שמירה קצרה יום שישי

-       שמירת לילה יום שישי

-       שמירות יום שבת

-       ענף המזון יום שישי

-       ענף המזון יום שבת

-       כביסת חיילים + מועדון

-        בריכה שבת